Home » Internasjonal konferanse i Klaipeda: Om utfordringene og gjennombruddet til selskapet med blå økonomi

Internasjonal konferanse i Klaipeda: Om utfordringene og gjennombruddet til selskapet med blå økonomi

by Thure Lindhardt

Mer enn 20 inviterte gjester vil lese rapporter om akvakultur, fornybar energi, investeringer, informasjons- og kommunikasjonsteknologier og den blå økonomien som en integrert del av European Green Course i Klaipeda, Smiltyne Yacht Club.

Konferansen gir forskere, praktikere og pedagoger mulighet til å bli kjent med og diskutere innovasjoner og de store utfordringene for blå økonomi og blå vekst, samt å diskutere deres praktiske løsninger.

Hovedsektorene i den blå økonomien – skipsfart, fiske, havneaktiviteter, akvakultur og kystturisme – har skapt 4,5 millioner arbeidsplasser og en årlig omsetning på 650 milliarder euro bare i EU.

I følge Eglė Songailienė, leder for Klaipėda ID, er den blå økonomien dynamisk og gir enestående muligheter for innovasjon.

«Sammen med det akademiske og næringslivet i Klaipeda og partnere i Østersjøregionen har vi alle muligheter til å skape innovative teknologier innen områdene blå økonomi og dermed skape nye arbeidsplasser med høy merverdi,» sa intervjuobjektet.

Klaipdas dype maritime tradisjoner, høykvalitetsutdanningen til havnens høyere utdanningsinstitusjoner og innovasjoner bidrar alle til at Klaipėda blir en av de ledende byene i den europeiske blå økonomien.

Samarbeid er viktig

Ifølge samtalepartneren er samarbeid mellom Litauen og Norge for å utvikle den blå økonomien nødvendig for å forbli konkurransedyktig i det internasjonale markedet.

«Vi er et lite land og vi kan oppnå mye mer hvis vi slår sammen våre økonomiske, menneskelige ressurser, ferdigheter og erfaring,» sa hun.

Ifølge Ole T. Horpestad, norsk ambassadør i Litauen og Hviterussland, er Klaipeda attraktiv for norske shipping-, energi- og fiskeribedrifter. Norske bedrifter ser hele tiden etter forretningsmuligheter og områder for å bidra med sin kunnskap og erfaring, samt partnere for å utvikle avanserte teknologier.

Riktig bruk av marine ressurser, sa ambassadøren, er viktig ikke bare for å møte våre grunnleggende behov og sikre økonomisk suksess, men også for å møte utfordringene med klimaendringer, matusikkerhet, tap av biologisk mangfold og planetens helse.

– Globale demografiske, klimatiske og økologiske, økonomiske og handelspolitiske endringer, økende inntekter og nye teknologier er nøkkelfaktorene for den raske ekspansjonen av den blå økonomien, sa Ole T. Horpestad.

Foto av A. Kundrotas / Klaipėda havn

Fiskeutfordringer

Konferansen vil også fokusere på de mest sensitive utfordringene akvakultur står overfor. Ifølge landbruksminister Kęstutis Navickas er tilstanden til noen tradisjonelle fiskebestander i Østersjøen ekstremt dårlig. Slutten på torskefangsten fører til økonomiske tap og mangel på produktene deres.

I tillegg er foredlingen av fanget fisk i Litauen ikke tilstrekkelig utviklet, som et resultat av at flertallet av fisken går til nabolandene og den litauiske befolkningen har ingen mulighet til å kjøpe fersk fisk. Mesteparten av fiskeproduktene som konsumeres i Litauen, som i hele EU, er importert og kvaliteten svarer ikke alltid til forventningene.

Det er flere utfordringer. – For eksempel for å sikre at næringskjeden, som inkluderer produksjon, transport, distribusjon, salg og forbruk av akvakultur, har en nøytral eller positiv innvirkning på miljøet, sa han.

Det skal også sikres at alle har tilgang til tilstrekkelig tilgang på næringsrike og bærekraftige havbruksprodukter som oppfyller høye krav til sikkerhet og kvalitet, helse og velvære i henhold til deres ernæringsmessige behov og prioriteringer. Ifølge K. Navickas er det viktig at de mest bærekraftig produserte matvarene blir billigst.

Han vil dra nytte av Klaipeda. peke ut

Tom Kleppesto, styreleder i Sammenslutningen av 28 norske rederier, håper at konferansen ytterligere vil synliggjøre Klaipedas attraktivitet for nordmenn.

– Mange litauere bor og jobber i Norge, og det har utviklet seg et nært forhold mellom de to landene. Jeg vil at Klaipeda skal tiltrekke seg enda flere mennesker – både forretningsfolk og turister, sa han.

Ifølge T. Kleppest har Litauen et sterkt flytende naturgass- og informasjons- og kommunikasjonsteknologisamfunn og et marint kunnskapssenter i Klaipėda. Derfor er havnebyen attraktiv for norske investorer. Rundt 350 norske bedrifter er allerede aktive i Litauen, noe som er bevis på det smidige grenseoverskridende forretningssamarbeidet.

«Som en litauisk havneby er Klaipeda en diamant som fortsatt trenger litt polering. Historien til Klaipeda er veldig interessant. Det må bli enda mer åpent for hele verden, sa Kleppest.

Arrangementet arrangeres av Klaipėda ID Public Institution og Kongeriket Norges ambassade i Vilnius sammen med partnere: Klaipėda Science and Technology Park, Litauisk-Norsk Handelskammer, Norsk-Litauisk Handelskammer, Shipping & Offshore Network.

Konferansen finner sted i Smiltyne Yacht Club og kan også følges online.

You may also like

Leave a Comment