Home » ORLEN fortsetter å diversifisere sin råoljeforsyning. En forsendelse fra Norge har ankommet Gdańsk – Portal Płock

ORLEN fortsetter å diversifisere sin råoljeforsyning. En forsendelse fra Norge har ankommet Gdańsk – Portal Płock

by Erlend Loe

Konsernet sikrer råoljeforsyningen. I dag er det bare rundt 50 prosent. Råolje behandlet av ORLEN Group-raffinerier kommer fra Russland. De siste årene har forsyningskildene vært konsekvent diversifisert, og i dag når råolje også Polen fra USA, Saudi-Arabia, Angola og Nigeria. I dag ankom et tankskip fra Norge til Gdansk.

– Diversifisering av oljeforsyning har alltid vært et veldig viktig mål for oss. Vi har i flere år jobbet med å diversifisere oljeforsyningen for ikke å være avhengig av kun én tilførselsretning. Av mange grunner, som i dag, militære, men også for andre – økonomiske eller økonomiske. Vi har utforsket mange typer olje. Vi har utvidet forskningen vår kraftig ved å utvide laboratoriene våre. Slik at vi velger den riktige kurven med råolje å behandle i våre raffinerier. Dette arbeidet varte i flere år. Leveransene ble mindre, større, så avsluttet vi det med langtidskontrakter. 2014 om lag 100 prosent. oljen kom fra øst. Rundt 50 prosent i dag. Råolje behandlet i Płock-raffineriet kommer fra Russland. I dag samarbeider vi med mange oljeprodusenter i verden – sa president Daniel Obajtek i Gdańsk.

Presidenten understreket at raffineriene er sikre når det gjelder oljeforsyning, selv om det ikke skulle strømme mer olje gjennom rørledningen fra øst. Han understreket også at ikke alle typer råolje kan behandles i ORLEN-gruppens raffinerier, selv om den er klar for mulige råoljeleveranser fra for eksempel Iran. Til dags dato er denne retningen underlagt en embargo. Selskapet kan imidlertid ikke uten videre bryte kontrakten med russerne.

– Vi kan ikke bryte de langsiktige kontraktene som binder oss. Vi har ingen rettslige krav når det gjelder langtidskontrakter. Vi ville risikert å tape søksmål og erstatning. Dette er mulig når det ilegges sanksjoner. Sanksjoner er et høyere dokument på grunnlag av hvilke kontrakter kan sies opp – forklarte president Obajtek.

Det understreker gruppa Det vil ikke være mangel på drivstoff i Polen. Raffineriene i Płock og Gdańsk behandler rundt 26 millioner tonn råolje årlig.

– Alle logistiske prosesser knyttet til drivstofflevering er også sikret i ORLEN-konsernet. Driften av terminaler og lagerbaser vil ikke bli avbrutt. Gruppen er forberedt på at alle skal kunne fylle på bensinstasjonene. Dette er resultatet av tidligere investeringer og vedtak fra styret i PKN ORLEN. I april 2021 ble selskapet OTP, altså den største veitransportøren av flytende drivstoff i Polen, kjøpt tilbake, noe som i dag gir selskapet full kontroll over produktet gjennom hele logistikkkjeden. I juni 2021 ble det i sin tur kjøpt en drivstoffomlastningsterminal i Mockava på den polsk-litauiske grensen, takket være at en stor mengde diesel- og bensinproduksjon fra raffinerier i Mazeikiai, Litauen, kan nå det polske markedet, utenom Hviterussland. pressetjenesten informerer om bekymringen.

Råolje fra norske forekomster fra Nordsjøen ble levert til Naftoport i Gdańsk av tankskipet Crude Zephyrus. Skipet ble bygget i 2021, har en total lengde på 274 meter, en bredde på 48 meter og en dødvekttonnasje på cirka 150.000. Volum. Tankskipet med råolje kjøpt av PKN ORLEN har tilbakelagt en distanse på rundt 600 nautiske mil, det vil si nesten 1100 km.

You may also like

Leave a Comment