Home » PARP inviterer til Innovasjonsuke! -PARP

PARP inviterer til Innovasjonsuke! -PARP

by Peter Østbye

16. august 2023

Tradisjonelt sett finner en av de viktigste økonomiske og teknologiske begivenhetene sted i Oslo i slutten av september. Oslo Innovation Week er et arrangement som tiltrekker seg titusenvis av gjester fra hele verden hvert år. Alt takket være et innholdsrikt program fullt av konferanser, workshops, seminarer og nettverksbygging.

I år vil Oslo Innovation Week finne sted fra 25. til 29. september 2023. Da blir Norges hovedstad hele Skandinavias innovasjonssenter. Deltakere i dette femdagers arrangementet kan delta i opptil 60 arrangementer, slik at de enkelt og uformelt kan knytte forretningskontakter. Innovasjonsuken er et utstillingsvindu for de beste ideene og personlighetene som kan flytte grenser for å bygge en grønn og sikker fremtid. Målet er å fremme innovasjon og samarbeide for bærekraftig utvikling.

For mer informasjon, besøk PARP-nettstedet.

Møt de hundre beste innovatørene!

Under årets Innovasjonsuke arrangerer det polske næringsutviklingsbyrået sammen med Innovasjon Norge et ettermiddagsarrangement med tittelen: «Vendepunktet er her!» Over 100 grunnleggere av de mest innovative start-ups og scale-ups fra Sentral-, Øst- og Sørlandet Europa vil være til stede som presenterer de nyeste løsningene innen grønne teknologier. Møtet finner sted 27. september klokken 15.30 i Pakkhuset – sentrum av den norske hovedstaden.

«Vendepunktet er her!» er en kunnskapsutvekslingsplattform som lar deg diskutere aktuelle utfordringer knyttet til grønn og digital transformasjon i Sentral-, Øst- og Sør-Europa og diskutere de nyeste løsningene på dette området. I tillegg er det en fin mulighet til å knytte kontakter med de beste bedriftene og utvikle samarbeid.

Delta på et arrangement det er gratis. For å delta må du registrere deg innen 20. september 2023: https://networking-oslo-innovation-week.b2match.io/

Initiativet er finansiert av Norwegian Financial Mechanism og European Economic Area Financial Mechanism for perioden 2014-2021.

Polen står for innovasjon

Forskning viser at stadig flere polske selskaper investerer i innovasjon. Den fjerde utgaven av «Overvåking av innovasjonen til polske selskaper» viser at i 2021 var opptil 79,6 % av polske selskaper innovativt aktive, noe som betyr at de introduserte eller forsøkte å introdusere minst én innovasjon i virksomheten. Dette er mer enn det dobbelte sammenlignet med forrige utgave av studien, hvor prosentandelen var 34,7 %.

Polske selskaper velger å implementere innovative løsninger som svar på endrede kundebehov og ønsket om å holde tritt med konkurransen og nye markedsretninger. Det store flertallet (90,8%) av gründerne innrømmet at introduksjonen av innovasjoner bidro til den generelle utviklingen av selskapet. De pekte også på andre fordeler som oppstår ved det: forbedring av kvaliteten på tjenester og produkter og økt arbeidseffektivitet.

You may also like

Leave a Comment