Home » President Gitanas Nausėda: «Staten må evaluere ytelsen til idrettsutøvere likt»

President Gitanas Nausėda: «Staten må evaluere ytelsen til idrettsutøvere likt»

by Thure Lindhardt
FOTO: Kontoret til Litauens president

Tirsdag undertegnet presidenten for Republikken Litauen Gitanas Nausėda et dekret som sender et utkast til endring av sportsloven til Seimas. Med dette initiativet søker presidenten å eliminere tidligere diskriminering på grunn av funksjonshemming, der loven skiller konkurranser for toppidrettsutøvere i henhold til ytelsen til utøverne som deltar.

Statslederen foreslår å endre de normene i idrettsloven som fører til at idrettsmiljøet og samfunnet jevnlig blir konfrontert med det ubesvarte spørsmålet om hvorfor staten regulerer insentiver – bonuser, stipend og husleie – så ulikt for idrettsutøvere for høy ytelse.

«Staten må følge likhetsprinsippet og ikke dele idrettsutøverne etter deres makt, men ved å oppmuntre idrettsutøvere som glorifiserer Litauens navn til å vurdere dem i henhold til deres prestasjoner,» sa presidenten.

Statsoverhodet foreslår at prinsippet om likestilling av personer blir lovfestet, slik at konkurranser av passende rang og utøverne som deltar i dem behandles likt i henhold til resultatene oppnådd av dem og ikke i henhold til tilgjengelig kraft.

Derfor, ifølge presidenten, er det nødvendig å oppheve separasjonen av vinnerne av paralympiske, døve eller spesielle leker separat fra vinnerne av de olympiske leker eller verdens- eller europamesterskap, og artikkel 25 i idrettsloven som deltakere i Olympiske leker.

Ved å sette i gang endringer i idrettsloven søker presidenten å eliminere forhåndsdiskriminering på grunnlag av funksjonshemming for å oppmuntre alle mennesker uavhengig av funksjonshemming til å oppnå de høyeste resultatene i idretten. Under den offentlige høringen om endringene i idrettsloven ble dette presidentens initiativ generelt støttet av representantene for den litauiske nasjonale olympiske komité, den litauiske paralympiske komité, den litauiske døveidrettskomiteen og den litauiske spesial-olympics-komiteen.

Kontoret til presidenten for Republikken Litauen

You may also like

Leave a Comment