Home » Største børsnotering i Norge på to tiår

Største børsnotering i Norge på to tiår

by Peter Østbye

AutoStore ble grunnlagt i 1996 og har 20.000. Roboter brukt i over 35 land for å automatisere lagerprosesser. Et selskap hvis kunder som ASDA, Gucci og Lufthansa bruker roboter til å lagre produkter, slik at kunder kan lagre fire ganger så mye varelager på samme plass.

AutoStore verdsatte aksjene sine til 31 kroner, som er den høyeste prisen i den foreslåtte prisklassen. Selskapet hentet inn 2,7 milliarder kroner ved utstedelse av nye aksjer, mens dagens eiere solgte aksjer for 15,3 milliarder kroner.

«Pengene som samles inn fra børsnoteringen vil primært brukes til å redusere gjelden til et nivå som er mer normalt for et offentlig selskap,» sa AutoStore-president Karl Johan Lier til Reuters. Selskapet planlegger å senke gearingsgraden fra dagens 5-6 til rundt 2,5.

AutoStore debuterte på Euronext-børsen i Oslo i dag. Prisene ved handelsstart var opp mer enn 8 %.

I april kjøpte japanske SoftBank 40 prosent. Aksjer i det norske selskapet for 2,8 milliarder dollar, med AutoStore verdsatt til rundt 7 milliarder dollar på den tiden. SoftBank solgte ikke sine aksjer i et offentlig tilbud.

«SoftBank er en veldig god partner som er villig til å hjelpe oss med å få mer eksponering i Asia Pacific-regionen hvor de har et stort nettverk av potensielle AutoStore-kunder, så vi ser mye potensial i dette forholdet,» sa Lier.

AutoStore er det største selskapet som har debutert i Norge siden Statoils debut i 2001, nå kjent som Equinor, som ble verdsatt til 151 milliarder kroner ved børsnoteringen.

You may also like

Leave a Comment