Home » Ti år etter massakren prøver den norske ekstremisten Breivik å unnslippe friheten

Ti år etter massakren prøver den norske ekstremisten Breivik å unnslippe friheten

by Erlend Loe

Det er liten tvil om at denne anmodningen vil bli avvist.

Ofrenes pårørende frykter imidlertid at AB Breivikas vil bruke rettens behandling av søknaden som en plattform for å spre hans politiske synspunkter og oppfordre til at han ikke får den oppmerksomheten han fortjener.

Sør-Telemark regionrett vil behandle AB Breiviks søknad om prøveløslatelse av sikkerhetsmessige årsaker ved Hay Gymnasium der han sitter holdt.

I 2012 dømte retten AB Breivikas til 21 års fengsel. Straffen kan forlenges dersom den fortsatt anses som en fare for samfunnet.

Den gang var dette den strengeste straffen etter norsk lov. Lover ble senere endret for å tillate lengre fengselsstraffer.

Etter ti år i fengsel fikk AB Breivikas retten til å søke om prøveløslatelse for første gang.

22. juli 2011 drepte AB Breivikas, nå 42, ​​totalt 77 mennesker.

Han detonerte først en varebil lastet med eksplosiver nær en regjeringsbygning i Oslo. Etter eksplosjonen, som tok livet av åtte mennesker, dro AB Breivikas til øya Utioja, hvor ytterligere 69 mennesker ble skutt og drept på Labour Party Youth Leagues sommerleir.

Han sa at han drepte ofrene sine fordi de fremmet multikulturalisme.

Dette var de dødeligste angrepene i Norge siden andre verdenskrig. Det er nesten ingen tvil om at retten vil avslå AB Breiviks anmodning om tidlig løslatelse.

– I Norge, som i enhver annen rettsstat, har en domfelt rett til å søke om prøveløslatelse og AB Breivikas har bestemt seg for å benytte seg av denne retten, sier hans advokat Øystein Storrvik til AFP.

Det er ikke tillatt å publisere, sitere eller på annen måte reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i massemedier og på Internett uten skriftlig samtykke fra UAB BNS.

You may also like

Leave a Comment