Home » Tørst etter plass? Norge oppretter ti nye nasjonalparker

Tørst etter plass? Norge oppretter ti nye nasjonalparker

by Thure Lindhardt

Det opprettes fire verneområder, mens seks landskapsvernområder skal få status som naturpark. Noe som vil tilfredsstille eventyrere og amatører i det fjerne nord.

Det er nå 47 nasjonalparker, som i dag dekker 10 % av Norges areal, vil snart få ti nye verneområder, som annonsert 7. september. i en pressemelding klima- og miljødepartementet. Regjeringen har derfor gitt Miljødirektoratet i oppdrag å starte prosessen med å identifisere fire parker, som alle ligger vest i landet: Sunnmørsalpane i Ørsta kommune, Hornelen i Bremanger kommune, Masfjordfjella i Alver og Masfjorden kommuner og Øystesefjella i kommunene Kvam, Samnanger og Vaksdal. En tilnærming som bør ta tre til fire år.

« At et område blir en nasjonalpark gjør at denne regionen har helt spesielle naturskatter som må bevares for fremtiden. », forklarer statsråd Sveinung Rotevatn. I tillegg til opprettelsen av disse fire parkene vil seks naturområder som i dag er klassifisert som landskapsvernområder gis nasjonalparkstatus: Lyngsalpan, Sylan, Trollheimen, Ålfotbreeen, Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord samt Listastrendene.

Beskytt det biologiske mangfoldet

« Tap av biologisk mangfold gjennom utvikling og menneskelig innblanding er en av verdens største utfordringer. Slik er det også i Norge, hvor mennesker griper mer og mer inn i naturen. «understreker statsråden, som mener at nasjonalparkvedtektene» det første kvalitetsstempelet som kan bringes til naturen i landet ».

Den norske regjeringen har også varslet utvidelse av 8 av de 47 eksisterende nasjonalparkene. Inkludert Jostedalsbreen Park, hvorav halvparten er dekket av den største isbreen på det kontinentale Europa; det av Femundsmarka, som regnes for å være et av de største ville og uberørte områdene i Sør-Skandinavia; eller Jotunheimenparken, som har ikke mindre enn 200 topper over 2000 meter over havet. Noe for å glede eventyrere og amatører i det fjerne nord på jakt etter enorme beskyttede områder.

You may also like

Leave a Comment