Home » Norge. Ekspert: Russland kan bruke Svalbard-øygruppen til å starte konflikt med NATO | utenriksnyheter

Norge. Ekspert: Russland kan bruke Svalbard-øygruppen til å starte konflikt med NATO | utenriksnyheter

by Erlend Loe

Svalbard er en arktisk øygruppe som består av flere øyer. Den norske provinsen ligger mellom Barentshavet, Grønlandshavet og Polhavet. Svalbard faller inn under Norges jurisdiksjon, men norsk makt er begrenset til å drive økonomisk og militær virksomhet.

Aktuell informasjon på hovedsiden til Gazeta.pl

En ekspert fra Norsk institutt for forsvarsstudier bemerket at denne øygruppen kan brukes av Russland til å starte en konflikt med NATO.

– Russland er en av de 46 undertegnende statene til Spitsbergen-traktaten av 1920 og har på dette grunnlag rett til å utvikle økonomisk aktivitet – sa hun i et intervju med PAP Prof. Katarzyna Zyśk.

Kart over Spitsbergen Foto Krzysztof Rak / Agencja Wyborcza.pl

Som eksperten minnet om, er Russland uenig i noen aspekter av denne traktaten. Ifølge Moskva var kontrakten skrevet på et gammelt upresist språk. Kontrakten bør oversettes med noen forskjeller.

– Russland hevder at Spitsbergen er et demilitarisert område, mens nordmenn påpeker at mens en permanent tilstedeværelse i form av militærbaser der ikke er mulig, er tilstedeværelsen av nordmenn. soldater om landing av militærfly er i samsvar med kontrakten – understreker Zyśk.

se videoen
Hvem bygger PiS internasjonale allianser med?

Ekspert: Ved å angripe Svalbard kunne russerne prøve å teste artikkel 5 i NATO-traktaten

Ifølge en ekspert fra Norsk institutt for forsvarsstudier av Russland var det til nå ikke lønnsomt å undergrave norsk myndighet på Svalbard. Ifølge prof. Zyśk er det ikke i Russlands interesse at andre signaturstater er interessert i aktiviteter på dette området.

– Det er imidlertid en mulighet for Russland til å bruke forskjellene i tolkningen av avtalen. Med et angrep på Spitsbergen kunne russerne for eksempel prøve å sette artikkel 5 i NATO-traktaten på prøve, understreker Zyśk.

You may also like

Leave a Comment