Home » Å sykle. Mini van der Poel, hvordan Tobias Johannessen knuser Tour de l’Avenir

Å sykle. Mini van der Poel, hvordan Tobias Johannessen knuser Tour de l’Avenir

by Thure Lindhardt

CASE # 1: Du (eller noen andre) bruker mer enn $ this.View.AuthResponse.DeviceLimit-enheter og/eller nettlesere samtidig →Logg av enheter og/eller nettlesere du ikke bruker

CASE # 2: Du surfer i privat modus →Logg alltid ut før du lukker nettleservinduet

CASE nr. 3: Du avviser tilkoblingsinformasjonskapsler i nettleserinnstillingene (eller en oppdatering har endret innstillingene dine) →Endre innstillingene for aksept av informasjonskapsler i nettleseren din

I ALLE TILFELLER → Ved å klikke på «Fortsett på denne enheten» løses problemet

Hva skjer når jeg klikker «Fortsett på denne enheten»?
Du kan bruke kontoen din på den enheten og alle de andre enhetene dine vil bli koblet fra. Du kan fortsatt koble til den opp til grensen på $ this.View.AuthResponse.DeviceLimit-enheter.

Hvordan kan jeg se tilkoblede enheter?
Gå til ditt kundeområde og klikk på «Administrer enheter». Hvis du går dit etter å ha klikket «Fortsett på denne enheten» skal det bare være én.

You may also like

Leave a Comment