Home » Internasjonalt førerkort. I hvilke land må du ha dem med deg? Sjekk for å unngå billett – Rzeszów, Podkarpacie

Internasjonalt førerkort. I hvilke land må du ha dem med deg? Sjekk for å unngå billett – Rzeszów, Podkarpacie

by Erlend Loe

Før du reiser til utlandet, spesielt utenfor Europa, er det verdt å finne ut hvilke dokumenter som gir oss rett til å kjøre

| Foto av Pexels

Meldinger

Dersom du reiser til utlandet og har tenkt å reise dit med bil, bør du sjekke om det polske førerkortet ditt er tilstrekkelig. Noen land krever at du skaffer deg et internasjonalt dokument. Det er verdt å lese denne teksten.

Når du reiser til et land i EU, er ting enkelt. Der kan du bruke et polsk dokument. Det samme gjelder Sveits, Island, Norge og Liechtenstein. Takket være veitrafikkavtalen mellom USA og Polen, respekteres førerkortet vårt selv med havet.

Førerkort i utlandet: Teori og praksis

Situasjonen er annerledes når du reiser utenfor disse landene, for eksempel til Japan eller Sør-Amerika. Da må vi finne ut hvilket dokument som gir oss rett til å kjøre bil. I land som er partier Wienkonvensjonen eller Genève, er et internasjonalt førerkort gyldig (men noen av dem, som Albania eller Montenegro, anerkjenner også det polske førerkortet). Du må imidlertid vite at noen land utenfor denne listen også respekterer dokumentet. Det er best å forhøre seg ved ambassaden til landet du reiser til, for ofte krever et bestemt land internasjonalt førerkort bare i teorien, og i praksis kan vi – i hvert fall for en stund – bruke et polsk dokument.

Internasjonalt førerkort. Hvordan får du tak i dem og hvor mye må du betale?

Hvis du har et polsk førerkort, kan du søke om et internasjonalt dokument. Søknaden skal sendes til nærmeste distriktsmyndighet (eller bykontor i byer med distriktsrettigheter) eller sendes i posten til kontorets adresse. Husk at vi må legge ved et ferskt bilde, en kopi av førerkortet og en betalingskvittering på PLN 35,5 (vi kan betale på kontoret eller overføre til kontoen). Hvis du ønsker å få to førerkortdokumenter – det ene i henhold til Wien-konvensjonen, det andre i henhold til Genève-konvensjonen – må du betale 71 PLN (2 x 35,50 PLN).

Vi venter på dokumentet inntil 3 virkedager fra datoen kontoret mottar betalingsbekreftelsen. Imidlertid kan den vanligvis hentes umiddelbart. Dokumentet utstedes for maksimalt tre år.

You may also like

Leave a Comment